Food Processor, tentoongesteld op 'Design September 2013"
       
     
 Uitgangspunt voor mijn ingreep is de educatieve doelstelling van het Masterplan voor Park Grisar, gelinkt aan de functie 'natuur'. Gekoppeld aan wat geproduceerd wordt in de moestuin, wil ik kinderen bewuster laten kijken en omgaan met wat we weggooien, en dan met name van al hetgeen uit de moestuin voortkomt.
       
     
 In dat kader heb ik een installatie ontworpen die als het ware een zelfvoorzienende enclave creëert, welke gebruik maakt van de in de moestuin aanwezige hulpbronnen. Dat wil zeggen dat het een gesloten circuit is waarin alles wat in de moestuin groeit, opgegeten wordt, danwel wordt aangewend als brandstof, bodemverbeteraar of aan de buurt wordt aangeboden door middel van een 'restloket'.  
       
     
 De opslag en verwerking van rauwe groenten, takken en groen uit de moestuin tot compost gebeurt in de compost installatie. Deze heeft een laddertje en kijkluik om het proces van compostvorming beter te kunnen volgen. Verder heeft de installatie een lade waarmee de onderste laag compost uit de bak kan worden gehaald om over de moestuin te verspreiden als bodemverbeteraar. De biogas installatie verwerkt hetgeen niet in de compost installatie mag (zoals gekookte groenten) tot natuurlijk gas waarop gekookt kan worden.
       
     
 Naast de biogas en compost installaties is er ook een regenwateropvang, welke de keuken van water voorziet. Dit water wordt gebruikt voor het bewaren van rauwe groenten (het koude water in de dubbelwandige kom houdt de groenten vers), wassen en koken. Water dat in de keuken is gebruikt, wordt vervolgens hergebruikt om de moestuin te besproeien.  
       
     
 Het 'restloket' dient om rauwe danwel gekookte groenten welke overschieten na activiteiten in het paviljoen, gratis aan te bieden aan de buurt. De gekookte groente profiteert van de restwarmte van de compostbak om zodoende op temperatuur te blijven. De rauwe groente wordt gekoeld door water uit de regenopslagtank. Wordt het 'restloket' niet geleegd, dan wordt de inhoud toegevoegd aan de compostbak, of dient als grondstof voor de biogasinstallatie.
       
     
 Doordat de tafel zowel een deel buiten als een deel binnen het paviljoen beslaat, wordt er een evidente link gelegd tussen wat we binnenshuis ondernemen in de keuken en de invloed die dit heeft op de natuur (moestuin). Dit wordt nog eens versterkt door de duidelijk aanwezige buizen en kraantjes, waar doorheen de verschillende stoffen verplaatst worden.    
       
     
 Voor dit project heb ik verder een ge-experimenteerd met verschillende materialen, om te zien welke het beste bij het ontwerp zouden aansluiten. Een van de testjes die ik heb uitgevoerd is de combinatie van berken multiplex met vloeibaar rubber, om zodoende de multiplex bestand te maken tegen de verschillende weersomstandigheden.     
       
     
Food Processor, tentoongesteld op 'Design September 2013"
       
     
Food Processor, tentoongesteld op 'Design September 2013"

Onderzoek naar een installatie die kinderen sensibiliseert rond duurzaam voedselgebruik. In een gesloten circuit wordt in de publieke ruimte voedsel geteeld, verwerkt en verorberd. Resten worden bedeeld via een 'restloket' of verwerkt tot brandstof of bodemverbeteraar.

 

 Uitgangspunt voor mijn ingreep is de educatieve doelstelling van het Masterplan voor Park Grisar, gelinkt aan de functie 'natuur'. Gekoppeld aan wat geproduceerd wordt in de moestuin, wil ik kinderen bewuster laten kijken en omgaan met wat we weggooien, en dan met name van al hetgeen uit de moestuin voortkomt.
       
     

Uitgangspunt voor mijn ingreep is de educatieve doelstelling van het Masterplan voor Park Grisar, gelinkt aan de functie 'natuur'. Gekoppeld aan wat geproduceerd wordt in de moestuin, wil ik kinderen bewuster laten kijken en omgaan met wat we weggooien, en dan met name van al hetgeen uit de moestuin voortkomt.

 In dat kader heb ik een installatie ontworpen die als het ware een zelfvoorzienende enclave creëert, welke gebruik maakt van de in de moestuin aanwezige hulpbronnen. Dat wil zeggen dat het een gesloten circuit is waarin alles wat in de moestuin groeit, opgegeten wordt, danwel wordt aangewend als brandstof, bodemverbeteraar of aan de buurt wordt aangeboden door middel van een 'restloket'.  
       
     

In dat kader heb ik een installatie ontworpen die als het ware een zelfvoorzienende enclave creëert, welke gebruik maakt van de in de moestuin aanwezige hulpbronnen. Dat wil zeggen dat het een gesloten circuit is waarin alles wat in de moestuin groeit, opgegeten wordt, danwel wordt aangewend als brandstof, bodemverbeteraar of aan de buurt wordt aangeboden door middel van een 'restloket'.

 

 De opslag en verwerking van rauwe groenten, takken en groen uit de moestuin tot compost gebeurt in de compost installatie. Deze heeft een laddertje en kijkluik om het proces van compostvorming beter te kunnen volgen. Verder heeft de installatie een lade waarmee de onderste laag compost uit de bak kan worden gehaald om over de moestuin te verspreiden als bodemverbeteraar. De biogas installatie verwerkt hetgeen niet in de compost installatie mag (zoals gekookte groenten) tot natuurlijk gas waarop gekookt kan worden.
       
     

De opslag en verwerking van rauwe groenten, takken en groen uit de moestuin tot compost gebeurt in de compost installatie. Deze heeft een laddertje en kijkluik om het proces van compostvorming beter te kunnen volgen. Verder heeft de installatie een lade waarmee de onderste laag compost uit de bak kan worden gehaald om over de moestuin te verspreiden als bodemverbeteraar.

De biogas installatie verwerkt hetgeen niet in de compost installatie mag (zoals gekookte groenten) tot natuurlijk gas waarop gekookt kan worden.

 Naast de biogas en compost installaties is er ook een regenwateropvang, welke de keuken van water voorziet. Dit water wordt gebruikt voor het bewaren van rauwe groenten (het koude water in de dubbelwandige kom houdt de groenten vers), wassen en koken. Water dat in de keuken is gebruikt, wordt vervolgens hergebruikt om de moestuin te besproeien.  
       
     

Naast de biogas en compost installaties is er ook een regenwateropvang, welke de keuken van water voorziet. Dit water wordt gebruikt voor het bewaren van rauwe groenten (het koude water in de dubbelwandige kom houdt de groenten vers), wassen en koken. Water dat in de keuken is gebruikt, wordt vervolgens hergebruikt om de moestuin te besproeien.

 

 Het 'restloket' dient om rauwe danwel gekookte groenten welke overschieten na activiteiten in het paviljoen, gratis aan te bieden aan de buurt. De gekookte groente profiteert van de restwarmte van de compostbak om zodoende op temperatuur te blijven. De rauwe groente wordt gekoeld door water uit de regenopslagtank. Wordt het 'restloket' niet geleegd, dan wordt de inhoud toegevoegd aan de compostbak, of dient als grondstof voor de biogasinstallatie.
       
     

Het 'restloket' dient om rauwe danwel gekookte groenten welke overschieten na activiteiten in het paviljoen, gratis aan te bieden aan de buurt. De gekookte groente profiteert van de restwarmte van de compostbak om zodoende op temperatuur te blijven. De rauwe groente wordt gekoeld door water uit de regenopslagtank. Wordt het 'restloket' niet geleegd, dan wordt de inhoud toegevoegd aan de compostbak, of dient als grondstof voor de biogasinstallatie.

 Doordat de tafel zowel een deel buiten als een deel binnen het paviljoen beslaat, wordt er een evidente link gelegd tussen wat we binnenshuis ondernemen in de keuken en de invloed die dit heeft op de natuur (moestuin). Dit wordt nog eens versterkt door de duidelijk aanwezige buizen en kraantjes, waar doorheen de verschillende stoffen verplaatst worden.    
       
     

Doordat de tafel zowel een deel buiten als een deel binnen het paviljoen beslaat, wordt er een evidente link gelegd tussen wat we binnenshuis ondernemen in de keuken en de invloed die dit heeft op de natuur (moestuin). Dit wordt nog eens versterkt door de duidelijk aanwezige buizen en kraantjes, waar doorheen de verschillende stoffen verplaatst worden.  

 

 Voor dit project heb ik verder een ge-experimenteerd met verschillende materialen, om te zien welke het beste bij het ontwerp zouden aansluiten. Een van de testjes die ik heb uitgevoerd is de combinatie van berken multiplex met vloeibaar rubber, om zodoende de multiplex bestand te maken tegen de verschillende weersomstandigheden.     
       
     

Voor dit project heb ik verder een ge-experimenteerd met verschillende materialen, om te zien welke het beste bij het ontwerp zouden aansluiten. Een van de testjes die ik heb uitgevoerd is de combinatie van berken multiplex met vloeibaar rubber, om zodoende de multiplex bestand te maken tegen de verschillende weersomstandigheden.