Masterplan Park Grisar
       
     
 Om een passende invulling te vinden zijn we gestart met een buurtonderzoek, waarbij we bewoners hebben gevraagd naar hun aspiraties met het park. Uit dit onderzoek bleek dat vooral kinderen in de leeftijdscategorie tot grofweg 12 jaar ruimte mankeren om veilig te kunnen spelen. Dit gegeven hebben we als groep aangegrepen als uitgangspunt voor ons Masterplan.  
       
     
 Om de wensen van kinderen uit genoemde leeftijdscategorie in kaart te brengen hebben we een tekenwedstrijd uitgeschreven op een school in de wijk alsook een aantal gesprekken gevoerd met organisaties die zich actief met jongeren bezig houden. Daarnaast hebben we profielschetsen van wijkbewoners opgesteld en een SWOT analyse gemaakt, waarbij we hebben gekeken naar de sterktes/zwaktes en kansen/bedreigingen van de wijk.  
       
     
 Op basis van genoemd materiaal, zijn we uitgekomen bij een drieledige functieverdeling voor het park en wel de volgende:  natuur, zintuigen, cultuur . In al deze functies komt het educatieve aan bod. Aangezien educatie gaat over ‘verhalen vertellen’ en ‘samen ervaren’ heeft elke functie speciale activiteiten en objecten om die verhalen te kunnen vertellen en ervaringen op te doen.  
       
     
 Natuur  We hebben ervoor gekozen een moestuin aan te leggen zodat kinderen leren welke groenten wanneer groeien, hoe ze te verzorgen, te bereiden, wat gezonde voeding is etc. Het ‘verhalen vertellen’ en ‘ervaren’ in deze functie is vormgegeven door een parcours doorheen de moestuin aan te leggen, waarbij kinderen al spelenderwijs het planten- en dierenrijk kunnen ontdekken.   Zintuigen  Bij het ontdekken van de natuur en meer specifiek een moestuin kunnen alle zintuigen worden gebruikt. Ruiken, proeven, voelen, zien en horen, allemaal voegen ze wat toe aan de beleving van de moestuin. Dat geldt natuurlijk ook voor het bereiden van de groenten. Ook daar staan de zintuigen centraal.  
       
     
 Cultuur  Groente verbouwen en eten zijn cultureel gebonden. Elke cultuur kent zijn eigen verhalen daarover. Door uitwisseling van die verhalen willen we mensen laten ervaren dat er niet één juiste manier is om groenten te kweken en te bereiden en dat het heel interessant is om andere manieren uit te proberen. Deze verhalen kunnen zowel in het paviljoen als elders in het park (inclusief de publieke ruimte gelegen tegenover het park) worden uitgewisseld. Om dit te stimuleren kan er bijvoorbeeld een ‘verhalen’ bank worden neergezet, waar mensen worden uitgedaagd een persoonlijk verhaal over tuinieren, eten en/of koken achter te laten. Die verhalen kunnen dan weer door anderen worden beluisterd. Samen eten bereiden is een andere mogelijkheid om die verhalen uit te wisselen en ervaring te delen.
       
     
       
     
Masterplan Park Grisar
       
     
Masterplan Park Grisar

Een Masterplan ontwikkelen voor een park in Anderlecht (Brussel) dat al enkele jaren gesloten is wegens overlast. Bedoeling was een invulling te vinden welke in de omliggende achterstandswijk zou passen, de sociale cohesie zou vergroten en welke voorziet in de wensen van de bewoners. Deze opdracht werd uitgevoerd in groepjes van vier personen.

 Om een passende invulling te vinden zijn we gestart met een buurtonderzoek, waarbij we bewoners hebben gevraagd naar hun aspiraties met het park. Uit dit onderzoek bleek dat vooral kinderen in de leeftijdscategorie tot grofweg 12 jaar ruimte mankeren om veilig te kunnen spelen. Dit gegeven hebben we als groep aangegrepen als uitgangspunt voor ons Masterplan.  
       
     

Om een passende invulling te vinden zijn we gestart met een buurtonderzoek, waarbij we bewoners hebben gevraagd naar hun aspiraties met het park. Uit dit onderzoek bleek dat vooral kinderen in de leeftijdscategorie tot grofweg 12 jaar ruimte mankeren om veilig te kunnen spelen. Dit gegeven hebben we als groep aangegrepen als uitgangspunt voor ons Masterplan.

 

 Om de wensen van kinderen uit genoemde leeftijdscategorie in kaart te brengen hebben we een tekenwedstrijd uitgeschreven op een school in de wijk alsook een aantal gesprekken gevoerd met organisaties die zich actief met jongeren bezig houden. Daarnaast hebben we profielschetsen van wijkbewoners opgesteld en een SWOT analyse gemaakt, waarbij we hebben gekeken naar de sterktes/zwaktes en kansen/bedreigingen van de wijk.  
       
     

Om de wensen van kinderen uit genoemde leeftijdscategorie in kaart te brengen hebben we een tekenwedstrijd uitgeschreven op een school in de wijk alsook een aantal gesprekken gevoerd met organisaties die zich actief met jongeren bezig houden. Daarnaast hebben we profielschetsen van wijkbewoners opgesteld en een SWOT analyse gemaakt, waarbij we hebben gekeken naar de sterktes/zwaktes en kansen/bedreigingen van de wijk.

 

 Op basis van genoemd materiaal, zijn we uitgekomen bij een drieledige functieverdeling voor het park en wel de volgende:  natuur, zintuigen, cultuur . In al deze functies komt het educatieve aan bod. Aangezien educatie gaat over ‘verhalen vertellen’ en ‘samen ervaren’ heeft elke functie speciale activiteiten en objecten om die verhalen te kunnen vertellen en ervaringen op te doen.  
       
     

Op basis van genoemd materiaal, zijn we uitgekomen bij een drieledige functieverdeling voor het park en wel de volgende: natuur, zintuigen, cultuur.

In al deze functies komt het educatieve aan bod. Aangezien educatie gaat over ‘verhalen vertellen’ en ‘samen ervaren’ heeft elke functie speciale activiteiten en objecten om die verhalen te kunnen vertellen en ervaringen op te doen.

 

 Natuur  We hebben ervoor gekozen een moestuin aan te leggen zodat kinderen leren welke groenten wanneer groeien, hoe ze te verzorgen, te bereiden, wat gezonde voeding is etc. Het ‘verhalen vertellen’ en ‘ervaren’ in deze functie is vormgegeven door een parcours doorheen de moestuin aan te leggen, waarbij kinderen al spelenderwijs het planten- en dierenrijk kunnen ontdekken.   Zintuigen  Bij het ontdekken van de natuur en meer specifiek een moestuin kunnen alle zintuigen worden gebruikt. Ruiken, proeven, voelen, zien en horen, allemaal voegen ze wat toe aan de beleving van de moestuin. Dat geldt natuurlijk ook voor het bereiden van de groenten. Ook daar staan de zintuigen centraal.  
       
     

Natuur

We hebben ervoor gekozen een moestuin aan te leggen zodat kinderen leren welke groenten wanneer groeien, hoe ze te verzorgen, te bereiden, wat gezonde voeding is etc. Het ‘verhalen vertellen’ en ‘ervaren’ in deze functie is vormgegeven door een parcours doorheen de moestuin aan te leggen, waarbij kinderen al spelenderwijs het planten- en dierenrijk kunnen ontdekken. 

Zintuigen

Bij het ontdekken van de natuur en meer specifiek een moestuin kunnen alle zintuigen worden gebruikt. Ruiken, proeven, voelen, zien en horen, allemaal voegen ze wat toe aan de beleving van de moestuin. Dat geldt natuurlijk ook voor het bereiden van de groenten. Ook daar staan de zintuigen centraal.

 

 Cultuur  Groente verbouwen en eten zijn cultureel gebonden. Elke cultuur kent zijn eigen verhalen daarover. Door uitwisseling van die verhalen willen we mensen laten ervaren dat er niet één juiste manier is om groenten te kweken en te bereiden en dat het heel interessant is om andere manieren uit te proberen. Deze verhalen kunnen zowel in het paviljoen als elders in het park (inclusief de publieke ruimte gelegen tegenover het park) worden uitgewisseld. Om dit te stimuleren kan er bijvoorbeeld een ‘verhalen’ bank worden neergezet, waar mensen worden uitgedaagd een persoonlijk verhaal over tuinieren, eten en/of koken achter te laten. Die verhalen kunnen dan weer door anderen worden beluisterd. Samen eten bereiden is een andere mogelijkheid om die verhalen uit te wisselen en ervaring te delen.
       
     

Cultuur

Groente verbouwen en eten zijn cultureel gebonden. Elke cultuur kent zijn eigen verhalen daarover. Door uitwisseling van die verhalen willen we mensen laten ervaren dat er niet één juiste manier is om groenten te kweken en te bereiden en dat het heel interessant is om andere manieren uit te proberen.

Deze verhalen kunnen zowel in het paviljoen als elders in het park (inclusief de publieke ruimte gelegen tegenover het park) worden uitgewisseld. Om dit te stimuleren kan er bijvoorbeeld een ‘verhalen’ bank worden neergezet, waar mensen worden uitgedaagd een persoonlijk verhaal over tuinieren, eten en/of koken achter te laten. Die verhalen kunnen dan weer door anderen worden beluisterd. Samen eten bereiden is een andere mogelijkheid om die verhalen uit te wisselen en ervaring te delen.

       
     
animatie park grisar